Anders Andersson

Födelsedatum:1869-12-04
Dödsdatum:1960-01-16
Gravsatt:1960
Ort:Tom 1
Gravnummer:FK FK 3038
FK FK 3038

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se