Henning Andersson

Födelsedatum:1912-12-08
Dödsdatum:1999-10-14
Gravsatt:1999-11-16
Ort:Tom
Gravnummer:FK FK 3038
FK FK 3038

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se