Göta Abrahamsson

Födelsedatum:1925-12-15
Dödsdatum:2010-02-08
Gravsatt:2010-11-18
Ort:Kungsbacka
Gravnummer:FK FK 3038
FK FK 3038

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se