Astrid Anna Kristina Bolmstam

Födelsedatum:1922-06-23
Dödsdatum:2014-05-17
Gravsatt:2014-06-04
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 174, 175

Gravsatta inom samma gravplats