Tage Bolmstam

Födelsedatum:1922-03-16
Dödsdatum:2016-04-02
Gravsatt:2016-04-21
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 174, 175

Gravsatta inom samma gravplats