Jonas Svensson

Födelsedatum:1941-12-26
Dödsdatum:1928-05-31
Gravsatt:1928-06-10
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 174, 175

Gravsatta inom samma gravplats