Anna Karolina Ahlström

Födelsedatum:1851-08-04
Dödsdatum:1928-10-24
Gravsatt:1928-11-04
Ort:Brädden Nösslinge
Gravnummer:NÖ 01 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats