Karl Einar Ahlström

Födelsedatum:1883-01-27
Dödsdatum:1966-02-27
Gravsatt:1966-03-08
Ort:Mölndal
Gravnummer:NÖ 01 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats