Elias Ahlström

Födelsedatum:1846-03-01
Dödsdatum:1898-06-19
Gravsatt:1898-06-26
Ort:Brädden Nösslinge
Gravnummer:NÖ 01 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats