John Evald Johansson

Födelsedatum:1917-12-21
Dödsdatum:1922-02-26
Gravsatt:1922-03-07
Ort:Bokhult Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats