Josefina Olivia Berntsson

Födelsedatum:1874-05-13
Dödsdatum:1955-10-25
Gravsatt:1955-10-29
Ort:Bokhult Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats