Rolf Viktor Gunnar Bengtsson

Födelsedatum:1921-08-16
Dödsdatum:2004-12-29
Gravsatt:2005-05-07
Ort:Bokhult Nösslinge
Gravnummer:NÖ 02 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats