Gillis Borg

Födelsedatum:1927-09-25
Dödsdatum:1993-06-25
Gravsatt:1993-07-06
Ort:Granvik
Område: A
Gravnummer:F A 48, 49

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg