Gottfrid Borg

Födelsedatum:1883-12-16
Dödsdatum:1972-06-27
Gravsatt:1972-07-01
Ort:Granvik
Område: A
Gravnummer:F A 48, 49

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Karlsborgs pastorat

Strandvägen 6
546 32 KARLSBORG

0505-174 50

karlsborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/karlsborg