Bertil Gustav Ekström

Födelsedatum:1923-02-21
Dödsdatum:2011-02-19
Gravnummer:3 Nya K 73-74

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista