Dagny Emilia Marianne Ekström

Födelsedatum:1931-01-23
Dödsdatum:1999-06-08
Gravnummer:3 Nya K 73-74

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista