Arne Florentin Andersson

Födelsedatum:1922-06-26
Dödsdatum:2015-02-16
Gravnummer:3 Nya U 25

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista