Klara Maj-Britt Elisabeth Andersson

Födelsedatum:1926-05-07
Dödsdatum:2020-07-14
Gravnummer:3 Nya U 25

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista