Fritz Elov Tobias Hagberg

Födelsedatum:1928-09-22
Dödsdatum:2011-09-12
Gravnummer:3 Nya U 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista