Hedvig Inga Britta Hagberg

Födelsedatum:1927-04-16
Dödsdatum:2019-08-07
Gravnummer:3 Nya U 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista