Annie Sofia Lindqvist

Födelsedatum:1904-11-23
Dödsdatum:1958-04-13
Ort:Stockholm
Gravnummer:1 Nya L 2A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred