Emma Kristina Lindqvist

Födelsedatum:1871-10-09
Dödsdatum:1952-12-16
Gravnummer:1 Nya L 2A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred