August Georg Lindqvist

Födelsedatum:1897-02-06
Dödsdatum:1991-07-06
Gravnummer:1 Nya L 2A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred