Ernst Gunnar Carlsson

Födelsedatum:1928-04-11
Dödsdatum:2015-11-30
Ort:Nässjö
Område: B
Gravnummer:G B 108-110

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo