Norma Ljungqvist Carlsson

Födelsedatum:1923-10-24
Dödsdatum:2015-10-16
Ort:NÄSSJÖ
Område: B
Gravnummer:G B 108-110

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo