Maria Norma Carlsson

Födelsedatum:1962-05-18
Dödsdatum:1983-07-20
Område: B
Gravnummer:G B 108-110

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo