Anders Erik Hansson

Födelsedatum:1881-12-12
Dödsdatum:1949-06-04
Gravsatt:1949-06-11
Ort:VRETEN
Område: E
Gravnummer:2 E 016
2 E   016

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo