Anna Brita Hansson

Födelsedatum:1885-03-07
Dödsdatum:1970-07-26
Gravsatt:1970-08-01
Ort:JÄRBO
Område: E
Gravnummer:2 E 016
2 E   016

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo