Dagny Kristina Hansson

Födelsedatum:1920-07-29
Dödsdatum:1956-09-24
Gravsatt:1956-09-30
Ort:VRETEN
Område: E
Gravnummer:2 E 016
2 E   016

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo