Anna Greta Sjöström

Födelsedatum:1872-11-09
Dödsdatum:1946-09-29
Gravsatt:1946-10-06
Ort:KALLTJÄRN
Område: E
Gravnummer:2 E 107A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo