Anna Helena Sjöström

Födelsedatum:1909-03-25
Dödsdatum:1979-06-25
Gravsatt:1979-07-06
Ort:SANDVIKEN
Område: E
Gravnummer:2 E 107A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo