John Olof Sjöström

Födelsedatum:1935-04-05
Dödsdatum:1986-07-19
Gravsatt:1986-08-01
Ort:ÖSTERFÄRNEBO
Område: E
Gravnummer:2 E 107A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo