Erik Börje Andersson

Födelsedatum:1928-07-18
Dödsdatum:1929-04-27
Gravsatt:1929-05-04
Ort:FINNÄS
Område: E
Gravnummer:2 E 011A, 011B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo