Jan Olov Andersson

Födelsedatum:1862-05-25
Dödsdatum:1936-03-11
Gravsatt:1936-03-20
Ort:NORDANÅ
Område: E
Gravnummer:2 E 011A, 011B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo