Johanna Elisabet Aspgren

Födelsedatum:1875-08-24
Dödsdatum:1947-09-08
Gravsatt:1947-09-14
Ort:VRETEN
Område: E
Gravnummer:2 E 108B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo