Johanna Elisabet Aspgren

Hushållerska | VRETEN

1875-08-24 Födelsedatum
1947-09-08 Dödsdatum

Gravsatt: 1947-09-14

2 E 108B

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats