Karin Gunhild "Gun" Aspgren

* | JÄRBO

1917-08-12 Födelsedatum
1992-04-29 Dödsdatum

Gravsatt: 1992-05-12

2 E 108B

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats