Karl Olov Aspgren

Födelsedatum:1914-01-21
Dödsdatum:2001-08-22
Gravsatt:2001-09-05
Ort:JÄRBO
Område: E
Gravnummer:2 E 108B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo