Alvar Hedman

Födelsedatum:1922-09-03
Dödsdatum:2013-10-25
Gravsatt:2014-04-02
Ort:JÄRBO
Område: G
Gravnummer:2 G 135

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo