Hanna Maria Hedman

Födelsedatum:1894-04-01
Dödsdatum:1978-08-11
Gravsatt:1978-08-25
Ort:JÄRBO, NORDANÅ 2:18
Område: G
Gravnummer:2 G 135

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo