Johan Andreas Hedman

Hemmansägare | JÄRBO, NORDANÅ 2:18

1889-02-18 Födelsedatum
1958-05-03 Dödsdatum

Gravsatt: 1958-05-11

2 G 135

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats