Anders Edvard Zakrisson

Hemmansägare | JÄRBO

1903-01-20 Födelsedatum
1974-06-21 Dödsdatum

Gravsatt: 1974-06-28

2 G 059A

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats