Beda Emilia Zakrisson

Födelsedatum:1900-09-11
Dödsdatum:1940-03-20
Gravsatt:1940-03-30
Ort:KUNGSBERG
Område: G
Gravnummer:2 G 059A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo