Beda Emilia Zakrisson

* | KUNGSBERG

1900-09-11 Födelsedatum
1940-03-20 Dödsdatum

Gravsatt: 1940-03-30

2 G 059A

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats