Leif Sixten Edvarsson

| JÄRBO

1934-06-23 Födelsedatum
2006-09-21 Dödsdatum

Gravsatt: 2007-05-16

2 G 059A

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats