Anna Lisa Åberg

Födelsedatum:1869-11-29
Dödsdatum:1940-10-10
Gravsatt:1940-10-19
Ort:DJUPDAL
Område: G
Gravnummer:2 G 053

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo