Lars Egon Holmberg

Födelsedatum:1933-05-07
Dödsdatum:1974-09-30
Gravsatt:1974-11-15
Ort:GÄVLE
Område: G
Gravnummer:2 G 053

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo