Anna Maria Vik

Födelsedatum:1922-03-28
Dödsdatum:1939-07-11
Gravsatt:1939-07-16
Ort:FLODA FÖRS. HOLSÅKER
Område: G
Gravnummer:2 G 053

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo