Artur Leopold Ögren

Målarmästare | SANDVIKEN

1889-11-15 Födelsedatum
1965-03-23 Dödsdatum

Gravsatt: 1965-04-24

2 G 056A

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats