Florence Irene Ögren

* | DJUPDAL JÄRBO

1919-06-16 Födelsedatum
1934-05-01 Dödsdatum

Gravsatt: 1934-05-06

2 G 056A

Järbo kyrkogård

Ovansjö-Järbo pastorat

Sverige, Gävleborg

Ovansjö-Järbo pastorat

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo

Gravsatta inom samma gravplats