Hanna Karolina Ögren

Födelsedatum:1900-01-21
Dödsdatum:1977-03-10
Gravsatt:1977-03-26
Ort:OVANSJÖ FÖRS.
Område: G
Gravnummer:2 G 056A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo