August Teodor Lundberg

Födelsedatum:1888-11-21
Dödsdatum:1968-12-15
Gravsatt:1968-12-21
Ort:JÄRBO 14:30
Område: G
Gravnummer:2 G 150

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ovansjö-Järbo pastorat

Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården

0290-370 15

ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Järbo kyrkogård

Järbovägen 986
811 71 Järbo